Bloemenabonnement


Laat een bloemetje aan huis leveren wanneer u dat wil, wekelijks of maandelijks...
De prijs van het abonnenment wordt besproken, alsook het tijdstip van levering.
Een ideaal geschenk !